Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1719, annettu 14 päivänä marraskuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden määrärahoista sekä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen määrärahoista