VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VOOR HET VERKOOPSEIZOEN VOOR GRANEN 1991/92 VAN DE MINIMUMPRIJS VOOR AARDAPPELEN DIE DE ZETMEELFABRIKANT AAN DE AARDAPPELTELER MOET BETALEN