Věc T-645/19: Žaloba podaná dne 26. září 2019 – IMG v. Komise