Zaak C-107/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 25 juli 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Litouwen) — „Aviabaltika” UAB / „Ūkio bankas” AB, in liquidatie (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2002/47/EG — Afdwingbaarheid van financiëlezekerheidsovereenkomsten — Inleiding van een insolventieprocedure ten aanzien van de financiëlezekerheidsnemer — Ontstaan van een grond voor afdwinging van de zekerheid — Toevoeging van de als zekerheid verschafte financiële activa aan de insolvente boedel — Verplichting om de vorderingen eerst door afname van de als zekerheid verschafte financiële activa te voldoen)