Kawża C-107/17: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’Awla) tal-25 ta’ Lulju 2018 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Lietuvos Aukščiausiasis Teismas – il-Litwanja) – “Aviabaltika” UAB vs “Ūkio bankas” AB, fi stralċ (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Direttiva 2002/47/KE — Eżekuzzjoni tal-arranġamenti kollaterali finanzjarji — Bidu tal-proċedura ta’ insolvenza fir-rigward ta’ min jakkwista kollateral finanzjarju — Seħħ tal-fatt li wassal għall-eżekuzzjoni tal-kollateral — Inklużjoni tal-kollateral finanzjarju fil-massa ta’ falliment — Obbligu li d-djun jitħallsu, fl-ewwel lok, mill-kollateral finanzjarju)