Spojeni predmeti C-66/16 P do C-69/16 P: Presuda Suda (četvrto vijeće) od 20. prosinca 2017. – Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi, SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA, (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, prije Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) protiv Europske komisije, SES Astra SA „Žalba — Državne potpore — Digitalna televizija — Potpora za uvođenje digitalne zemaljske televizije u udaljenim i manje urbaniziranim područjima — Subvencija u korist operatora platformi digitalne zemaljske televizije — Odluka kojom se mjere potpore proglašavaju djelomično nespojivima s unutarnjim tržištem — Pojam „državne potpore” — Prednost — Usluga od općeg gospodarskog interesa — Definicija — Margina prosudbe država članica”