Meddelande från ungerska ministeriet för innovation och teknik i enlighet med artikel 3.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten – Offentlig anbudsinfordran avseende en koncession avseende prospektering, utvinning och exploatering av geotermisk energi inom ramen för en koncession i Gádoros-området