Obvestilo madžarskega Ministrstva za inovacije in tehnologijo v skladu s členom 3(2) Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov – Javni razpis za koncesijo za iskanje, pridobivanje in izkoriščanje geotermalne energije v okviru koncesije za območje Gádoros