Oznámenie maďarského Ministerstva pre inováciu a technológie podľa článku 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov – Verejná výzva na predkladanie ponúk na koncesiu na vyhľadávanie, ťažbu a využívanie geotermálnej energie na základe koncesie v oblasti Gádoros