Mededeling van het Hongaarse Ministerie van Innovatie en Technologie overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Openbare uitnodiging tot inschrijving voor een concessie voor de prospectie, de extractie en de exploitatie van geothermische energie in het kader van een concessie voor het gebied Gádoros