Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea (Verżjoni konsolidata)#It-Tielet parti - Politika tal-Komunita'#TITOLU II - Agrikoltura#Artikolu 32