Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2011 tad-9 ta' Novembru 2017 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 951/2007 li jistabbilixxi r-regoli tal-implimentazzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni transkonfinali ffinanzjati fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1638/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill$