Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/2011, annettu 9 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006 puitteissa rahoitettavien rajat ylittävien yhteistyöohjelmien täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 951/2007 muuttamisesta$