Državne pomoči – Španija – Državna pomoč SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) – Domnevna pomoč trem nogometnim klubom v Valencii – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije Besedilo velja za EGP