Mål T-496/18: Talan väckt den 17 augusti 2018 – OCU mot SRB