Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 3 września 2020 r.$