MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Vägval inför unionens budgetram 2021–2027 Kommissionens bidrag till Europeiska rådets möte den 17-18 oktober 2019