SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, EVROPSKEMU SVETU IN SVETU Čas za odločitev o finančnem okviru Unije za obdobje 2021-2027 Prispevek Evropske komisije za zasedanje Evropskega sveta 17. in 18. oktobra 2019