KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL EWROPEW U LILL-KUNSILL Wasal il-waqt li niddeċiedu dwar il-qafas finanzjarju tal-Unjoni għall-2021–2027 Il-kontribut tal-Kummissjoni għal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tas-17-18 ta' Ottubru 2019