Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1940 оd 6. listopada 2016. o uspostavljanju tržišnih uvjeta za terminalne usluge u zračnoj plovidbi u Ujedinjenoj Kraljevini u skladu s člankom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 391/2013 (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 6336)$