De Europæiske Fællesskabers Tidende, C 343, 31. december 1981