Neuvoston päätös 2014/538/YUTP, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2014 , puitteiden luomista Kolumbian tasavallan osallistumiselle Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevan Euroopan unionin ja Kolumbian tasavallan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä