Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1395/2014 z  20. októbra 2014 , ktorým sa stanovuje plán odhadzovania úlovkov pri rybolove malých pelagických druhov a rybolove na priemyselné účely v Severnom mori