Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1395/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014 , tiettyä Pohjanmerellä harjoitettavaa pienten pelagisten lajien kalastusta ja tiettyä Pohjanmerellä teollisiin tarkoituksiin harjoitettavaa kalastusta koskevasta poisheittämissuunnitelmasta