Written question E-3669/10 Charles Tannock (ECR) lill-Kunsill. Kjarifika tar-regoli tal-UE dwar l-operat tal-bastimenti militari involuti f’missjonijiet kontra l-piraterija