Written question E-5341/10 Richard Seeber (PPE) lill-Kummissjoni. Il-pajjiżi kandidati għal adeżjoni fl-UE: l-Islanda, il-Kroazja, it-Turkija