2004 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 92/260/EEB ir 93/197/EEB dėl registruotų arklių iš Pietų Afrikos laikinojo įvežimo ir importo į Europos Sąjungą (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 668)tekstas svarbus EEE)