Kawża C-33/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tas-6 ta Ġunju 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour du travail de Liège — il-Belġju) — V vs Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Securex Integrity ASBL (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Koordinazzjoni ta’ sistemi ta’ sigurtà soċjali — Ħaddiema migranti — Regolament (KE) Nru 883/2004 — Dispożizzjonijiet tranżitorji — Artikolu 87(8) — Regolament (KEE) Nru 1408/71 — Artikolu 14ċ(b) — Ħaddiem li jeżerċita attività bħala persuna impjegata u attività bħala persuna li taħdem għal rasha fi Stati Membri differenti — Derogi għall-prinċipju ta’ uniċità tal-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli — Affiljazzjoni doppja — Tressiq ta’ talba bil-għan tal-issuġġettar għal-leġiżlazzjoni applikabbli bis-saħħa tar-Regolament Nru 883/2004)