Odluka Komisije od 30/10/2020 u kojoj se određuje koncentracija kompatibilna sa zajedničkim tržištem (Predmet br. COMP/M.9994 - ALCENTRA / BRAIT / NEW LOOK RETAIL HOLDINGS) în temeiul Regulamentului (EZ) nr. 139/2004 al Consiliului (Vjerodostojan je samo tekst na engleskom jeziku)