Europaparlamentets resolution (EU) 2020/1882 av den 14 maj 2020 med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt IV – Europeiska unionens domstol