ETA:n sekakomitean päätös N:o 202/2014, annettu 25 päivänä syyskuuta 2014, yhteistyötä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla koskevan ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta [2015/1270]