Pisno vprašanje P-0884/10 vlaga Christine De Veyrac (PPE) za Komisijo. Ribolov modroplavutega tuna