Регламент (ЕС) № 634/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Ricotta di Bufala Campana (ЗНП)]