/* */

Kawża C-12/10: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat- 22 ta’ Diċembru 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Finanzgericht Düsseldorf — il-Ġermanja) — Lecson Elektromobile GmbH vs Hauptzollamt Dortmund (Tariffa Doganali Komuni — Klassifikazzjoni tariffarja — Nomenklatura magħquda — Sezzjoni XVII — Mezz ta’ trasport — Kapitolu 87 — Vetturi bil-mutur, tractors, roti u vetturi oħra li jintużaw fuq l-art, partijiet u aċċessorji tagħhom — Intestaturi 8703 u 8713 — Vetturi elettriċi bi tliet jew erba’ roti intiżi għat-trasport ta’ persuna u li jilħqu veloċità massima ta’ 6 sa 15 km fis-siegħa, mgħammra b’kolonna ta’ tmun distinta u aġġustabbli, imsejħa “vetturi elettriċi” )