Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tieni Awla) tal-11 ta' Novembru 2004.