Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Fürstliches Obergericht av den 20 december 2016 i målet Pascal Nobile mot DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (Mål E-21/16)