Talba għal Opinjoni Konsultattiva tal-Qorti tal-EFTA minn Fürstliches Obergericht datata l-20 ta’ Diċembru 2016 fil-kawża Pascal Nobile vs DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (il-Kawża E-21/16)