Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο της ΕΖΕΣ από το Fürstliches Obergericht στις 20 Δεκεμβρίου 2016 στην υπόθεση Pascal Nobile κατά DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (Υπόθεση E-21/16)