Fürstliches Obergerichts anmodning af 20. december 2016 om en rådgivende udtalelse fra EFTA-Domstolen i sagen Pascal Nobile mod DAS Rechtsschutz-Versicherungs AG (Sag E-21/16)