Wyrok Sądu pierwszej instancji (czwarta izba w składzie powiększonym) z dnia 28 października 2004 r.