Απόφαση του Πρωτοδικείου (τέταρτο πενταμελές τμήμα) της 28ης Οκτωβρίου 2004.