Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l- 24 ta' Awwissu 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2003/56/KE dwar iċ-ċertifikati tas-saħħa għall-importazzjoni ta' l-annimali ħajjin u l-prodotti ta' l-annimali minn New Zealand (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3708) Test b'rilevanza għaż-ŻEE