Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ukraina li jistabbilixxi qafas għall-parteċipazzjoni ta’ l-Ukraina fl-operazzjonijiet ta’ maniġġar ta’ kriżijiet ta’ l-Unjoni Ewropea - Deklarācijas