2006/627/EG: Beschikking van de Raad van 11 juli 2006 tot intrekking van Beschikking 2005/184/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort op Cyprus