2006/627/EK: Padomes Lēmums ( 2006. gada 11. jūlijs ), ar ko atceļ Lēmumu 2005/184/EK par pārmērīga budžeta deficīta pastāvēšanu Kiprā