2006/627/EB: 2006 m. liepos 11 d. Tarybos sprendimas, panaikinantis Sprendimą 2005/184/EB dėl perviršinio deficito Kipre