2006/627/EY: Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006 , liiallisen alijäämän olemassaolosta Kyproksessa tehdyn päätöksen 2005/184/EY kumoamisesta