Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1794 tas-16 ta’ Settembru 2020 li jemenda l-Parti I tal-Anness II tar-Regolament (UE) 2018/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-użu ta’ materjal riproduttiv tal-pjanti fil-fażi ta’ konverżjoni u mhux organiku (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)