Komunikazzjoni mill-Kummissjoni - It-twaqqif tat-telf tal-bijodiversità sa l-2010 - u lil hinn - It-tisħiħ tas-servizzi ta’ l-ekosistema għall-ġid tal-bniedem {SEC(2006) 607} {SEC(2006) 621}