Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal- 31 ta' Jannar 2006 li temenda d-Deċiżjonijiet 2005/759/KE u 2005/760/KE f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-estensjoni tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħhom (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 187) Test b'rilevanza għaż-ŻEE.